Kontakt

Bar Solny Skarb

Polska / Poland
32-020 Wieliczka, Park Kingi 6
• tel. 12 288 27 64
• fax 12 278 47 07
• 503 771 984 Janusz Bronowski
• 504 893 790 Zbigniew Sałabun
• 505 969 202 Małgorzata Bronowska
• e-mail: jb@restauracje-wieliczka.pl